Streetcornertalking KAC

Street Corner Talking 2009-2015


Street Corner Talking (SCT) var en variabel text- och ljusinstallation av konstnärerna Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson. Installationen täckte en 16 x 4,5 meter stor glasvägg i hörnet av Kista Galleria ut mot Jan Stenbecks torg. Texter och innehåll till verket producerades i samarbete med lokala aktörer; boende, föreningar och organisationer.


Ut- och insida av glaset var täckt av självhäftande folie med utskuren text och bild. På innerväggen fanns 300 LED dioder installerade, vilka styrdes via en programmerbar enhet. Dioderna gavr möjligheter att skapa variationer och skiftande färger. När det färgade ljuset lyste upp innervägg och glas skapades en visuell kontrast, i vilken text och bild framträder i ett föränderligt och lysande färgspel. Texter och folie uppdaterades kontinuerligt och skapade därmed ett aktuellt och pågående konstverk. Titeln Street Corner Talking refererar till verket som ett pågående samtal – men också till dess faktiska rumsliga placering i hörnet av Kista Galleria ut mot Jan Stenbecks torg. Gallerians avskurna hörn och överhängande tak bildar här en ”pil” som kan läsas i två riktningar; dels ut mot torget men också in mot Gallerian. En betydelse som förstärks genom att reflekterande material lagts in  i markplanets triangel och i taket ovanför. På så sätt skapades ett sammanhängande rum med glaspartiet som fond, där text och ljus reflekteras och återspeglas. Det bryter verkets tvådimensionalitet och aktiverar hela det utskurna hörnet.


SCT administrerades inom ramarna för projektet KAC (Kista Art City). Ansvariga utgivare var Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson.