Brannhällskolan Nacka

Wunderkammer Brannhällskolan, Nacka

Gestaltning, aula/matsal Brannhällskolan i Orminge, Nacka.


Wunderkammer är en vägg eller skåp, som en behållare för historier, saker, berättelser och platser i området runt skolan. Innehållet är ett flöde av saker som förnyas allteftersom…

Elever och lärare medverkar till att forma verket genom insamling av information från omgivningen.  Detaljer på skåpet och innehåll producerades i samarbete med elever och lärare. I ett senare skede förändrar elever och lärare innehållet själva. Det kommer aldrig att vara statiskt

     skissförslag