Tegelbruket Örebro

Tegelbruket Örebro tillsammans med konstnären Thomas Liljenberg


Utgångspunkten för vår intresseanmälan var uppdragsbeskrivningens önskan om ett verk som gestaltar mötet mellan inre och yttre rum samt den uttryckliga ambitionen att involvera brukarna i processen kring verkets tillkomst. Det idéer som vi vilel utveckla innefattade både en modell för hur brukarna kan bli delaktiga i processen kring gestaltningen, samt hur resultatet av dialogen kan överföras i både föränderliga och fasta gestaltningar på fasad, sockel och omkringliggande markytor.