Ölands folkhögskola

Öland folkhögskola, gestaltning för matsal och konferensdel.


Vi ser horisonten genom arkitekturen förvandlad till text, sträcka sig genom rummen över fönster och väggar. Det ger intrycket av att insidan av byggnaden blir svagt transparent. Samtidigt beskriver texten i verket just vad vi ser. Resultatet blir en form dubbelexponering. Texten visuella  utryck fungerar som en form av raster på samma sätt som språket är ett raster över verkligheten.


Som en visuell och språkbaserad projektion tar sig bilden av horisonten in genom glasfönstren i rummen och skapar en påtaglig medvetenhet om platsen och dess läge i landskapet. (Språket är en rit för att benämna världen, att ge ord på  vilka vi är, var vi befinner oss.) 

Överföringen av horisonten tar gestalt på väggar i konferensrum och i matsal. Här blir gestaltningen likt ett membran som fångar upp platsen och den verksamhet som utspelar sig här. De båda väggytorna samspelar med varandra och horisonten. När besökaren rör sig i matsalsrummet uppträder det en svag interferens mellan väggarna som ger verket en skulptural effekt. Ölands folkhögskolas inriktning  på språk/text och det visuella/bild får en tydlig visuell gestaltning, samtidigt som den berör allas upplevelse av platsen.

Vi är alla med och skapar den.