CV och abstracts

CV och abstracts


Bo Samuelsson

Konstnär utbildad vid Konstfackskolan

(fri Konst)1986–93.

Född i Linköping 1957.

Bo Samuelsson Född i Linköping 1957.

Konstnär utbildad vid Konstfackskolan (fri Konst)1986–93.


Sedan slutet av 80-talet har Bo Samuelsson
genomfört utställningar och projekt, ofta i samarbete med andra konstnärer och författare, exempelvis “Bengt Sjödell” 1989 med bearbetade texter av Erik Andersson som visade en fiktiv konstnärs utveckling och karriär. Utställningen ”Statyer” med Jörgen Gassilewski 1991, berörde tre olika konstnärskap, deras position och status. I utställningen “Om verket” 1994 – med kritikern och författaren Peter Cornell – visades hur ett verk glider in i nya verk och medieras av sitt sammanhang. I utställningarna ”O mode” och ”Magnumfotograferna” 2007 på Kulturhuset med konstnären Lars Svensson, undersöktes besökarnas agerande genom kartor frågeformulär och . I de offentliga projekten har Samuelsson skapat verk där sociala och politiska gränser undersöks. Ett sådant är ”Hagia Sofia i Vårby Gård”. Projektet har uppförts ett flertal gånger, bland annat i anslutning till Istanbul-biennalen 2003 och har fått flera priser t.ex. från Svenska Kyrkan. I projektet ”KistaArtCity” med konstnären Thomas Liljenberg skapades en ”konstinstitution”, samtidigt som det svarar på medborgarnas behov att vara en del av stadsutveckling, integration och demokratiarbete. I projektet Borduna Garden (tillsammans med Sten Sandell Och Jörgen Gassilewski) genomfördes ingrepp i befintliga utställningar.

.


OFFENTLIGA UPPDRAG OCH PROJEKT


Kista Art City  tillsammans med konstnären Thomas Liljenberg  utvecklades en konstistitution som till skillnad mot den traditionella institutionens mera rumsförankrade karaktär får sin form av lokala sammarbeten. Ur projektet har flera delprojekt tagit form bl.a det offentliga arbetet StreetCornerTalking, en digital väggpublikation i samarbete med Kista Galleria. Pågående arbete.


HagiaSofia i VårbyGård ur projektet  startade ur “Kulturkontoret”  i samarbete med Islamiska föreningen och StMikaels församling i Vårby Gård samt arkitekten Mats Fahlander och Mehmet Kaplan dåvarande talesman  för Sveriges muslimska råd. Projektet tilldelades Svenska kyrkans kulturstipendie 2004. I samarbete med företaget Coompanion bildades föreningen HagiaSofia VårbyGård 2008. Föreningen arbetar vidare med projektet och genomför olika uppföranden av byggnaden med perspektiv på lokal utveckling, integration, religion och demokrati.


Väv av ögonblick / Fisktorget Örebro år 1999 utlyste Örebro kommun en internationell skulpturtävling. “Väv av ögonblick “ hade som grundide att lägga fokus på platsen och låta publiken bli en aktiv medskapare av verket. Projektet påbörjades 2000 och avslutades 2004.


Wunderkammer / brannhällskolan Nacka 

Offentligt arbete till den nybyggda Brannhällskolan i Ormninge gestaltning av skolans offentliga matsal/ aula. Ett  interaktivt verk för elevernas berättelser och mytologier kring platsen.


Station Telefonplan Offentligt arbete med gestaltning av t-banestation Resultatet var en fris av väntande resenärer samt en morsesignal. Tillsammans med StockholmsLokaltrafik och Arkitekten Jurgo Turac utfördes  gestaltning av plattform, ramp och vänthall.


UTSTÄLLNINGAR i urval.

2015 Galleri Hea (act of resistens) byggnad Sunne

2014 ÖBKHL20141206 Örebro

2014 Jakobsberg....; Bordunagarden Jakobsberg

2013 Ur anteckningarna Galleri Sander

2013 OEI Colour Project : Colour Project . D

2007 Wooloomooloo extrakt Konsthall Passagen

2003 Deluppförande av Hagia Sofia i Vårbygård i

anslutning till Konstbienalen i Istanbul sept 03

2000 “Holluffgard site map”. Alexandra Kostrubala. Hollufgard Museum and Art Center Danmark.

1999 Väv av ögonblick Örebro konsthall

1998 Viskleken Historiska Museet.

1998 T.I.K.S. Installation Kulturhuset.

1998 “Exkursion” projekt för Kulturhuvudstadsåret 98

1997 “Den Urbana Labyrinten”. Stadsmodell och projektion

1997 Samarbete med Lars Svensson: Kulturhuset Undersökning av utställningarna oMode och Magnumfotograferna.

1994 Galleri Enkehuset. Stockholm.

1994 Galleri 54 tillsammans med Bengt Olov Johansson.

Göteborg..

1991 Galleri Forum tillsammans med Jörgen Gassilewski. Stockholm.

1990 Konstnärshuset, Installation med Karin Knapp

1989 Nordiska teckningstrienalen. Skellefteå.

1989 Galleri Händer. Stockholm.

REPRESENTATION

Norrköpings Museum och Statens konstråd , samt flera

kommuner, landsting och privata samlingar

ÖVRIGA UPPDRAG

Scenografiska bildbearbetningar för Dramaten, Stockholmsoperan.

Vadstenaakademien m.fl Konsultuppdrag

för Järfälla kommun 2003 och 2006

FÖREDRAG/PRESENTATIONER urval

StMikaels församling i VårbyGård 2005

Biblioteket VårbyGård för Biskop Caroline Krook 2005

Huddinge folketshus kristna & muslimska ledare 2005

United Space 2005

Villa SanMichele Capri 2005

Konstnärsklubben 2004

Plattform gallery Istanbul 2003

Resurscentrum VårbyGård kvinnor i VårbyGård 2003

Crac 2003

ARTIKLAR/PRESS urval

Tidens oföränderliga trädgård Vagant Borduna garden 

Joni Hyvönen10/06/2015

Om verket/ Ikonos Adamo

Material nr 3 1994

DagensNyheter 12okt 1994

Jörgen Gassilewski Adamotext 90tal nr 14 1995

Erik Andersson Adamobeskrivning i sin roman

Hemskt osams 1995

Bengt Sjödell.

Expressen 14okt 1989

Svenska dagbladet 14 okt1989

Aftonbladet 14 okt 1989

Dagens Nyheter 18 okt 1989

STATYER.

Expressen 11maj 1991

Hagiasofia Vårbygård

Svenska dagbladet, 18juni 2003

Dagens Nyheter 15maj 2005

Hjärnstorm nr 82

Göteborgs Posten 25sept 2003

Aftonbladet 21 dec 2007

SÅRET: minnet av fallet

KRO-Konstnären (egen text) nr 2 1993