svartkritor

Svartkritor               (tecknade bilder i stor skala)


Arbetet med svartkritor startade med att försöka efterlikna ljussättningen i expressionistiska 20-talsfilmer. Även ryska konkretister och texter av H P Lovecraft  påverkade mig.

Under arbetet växte en metod fram att forma bilderna som blev mer och mer rituell, det ledde senare vidare till undersökningar av själva arbetsprocessen. I utställningen redovisades detta i form av objekt och en fiktiv dagbok beskrivande att händelseförlopp i en kvinnas liv (Veronica Clou)

En del av Svartkritorna är visade på Nordiska Teckningstrienalen.