box

Box


Handgjorda lådor med olika innehåll.


Ormlåda som beskriver en händele kopplad till starten av Wooloomoolooprojektet.


Tre stycken redovisningar av min konstnärliga verksamhet överlämnade till Statens konstråd Landstingets konstavdelning och Stockholms konstkansli. De tre ådorna var olika i färg men med samma innehåll.


Två lådor gjordes för Kulturhusets utställningar O Mode och Magnumfotograferna och  skänktes till Kulturhuset. Lådorna är försunna från kulturhuset..